دل نوشته

حس کن سکوت پنجره را

 

خیره مانده به آسمان

 

شاید منتظر هدیه ای است

 

هدیه ای ازآسمان....

 

من نیز مانند پنجره

 

خیره مانده ام به آسمان

 

حس من ، حس بی حسی ست

 

سکوت وسکوت وسکوت

 

قطرات باران چشمهایم پنجره را می شوید

 

این همان هدیه آسمانی ست

 

برای پنجره........

 

باران چشمهای من نیزازجانب خداست.

/ 2 نظر / 5 بازدید
س...

جدا قشنگه! پیشرفتت عالیه!!![تایید] بیشتر از قبلی به من میخوره!بیش از پیش..... کاش میتونستم فک کنم اینا حرف دل ط... باشه.[گل]